Ce este cercetășia?

Cercetășia este o mișcare voluntară, non-politică și educațională pentru tineri, în cadrul căreia aceștia se dezvoltă emoțional, fizic, intelectual, social, spiritual, ca indivizi și cetățeni responsabili in comunitațile lor locale, naționale și internaționale.

Misiunea organizaţiei

Este de a contribui la educarea tinerei generaţii, având la bază promisiunea şi legea cercetaşului; de a ajuta la construirea unei lumi mai bune în care oamenii sunt încrezători în forţele proprii şi joacă un rol constructiv în societate.

Scopul

Organizaţiei Mondiale a Mişcărilor Scout (OMMS), aşa cum apare el definit în Constituţia Mondială, este „de a contribui la dezvoltarea tinerilor către maximul potenţialului lor fizic, intelectual, social şi spiritual ca indivizi, ca cetăţeni responsabili şi ca membri ai comunităţii locale, naţionale şi internaţionale” pe baza principiilor fundamentale şi metodei scout.

Cercetăşia se bazează pe trei principii:

Datoria faţă de Dumnezeu – adeziunea la principiile spirituale, fidelitetea faţă de credinţa pe care le exprimă şi acceptarea îndatoririlor ce decurg din aceasta.

Datoria faţă de ceilalţi – loialitatea faţă de ţară şi tradiţiile poporului român în respectul diferitelor culturi şi credinţe pe care le reprezintă; participarea la dezvoltarea societăţii în respectul faţă de demnitatea umană şi integritatea naturii.

Datoria faţă de sine – asumarea responsabilităţii dezvoltării însuşirilor fizice, intelectuale, morale şi spirituale ale propriei persoane.

Metoda scout

Promisiunea Cercetaşului este angajamentul de a trăi conform Legii Cercetaşului pe care fiecare tânăr îl ia când se alătură familiei scout.

Învăţarea prin acţiune asigură o însuşire activă a cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor. În opoziţie cu învăţarea teoretică, învăţarea prin acţiune înseamnă a învăţa din experienţele de zi cu zi şi din oportunităţile de urmărire a pasiunilor.

Sistemul de patrule. Fiecare unitate locală de cercetaşi este organizată în patrule, adică grupuri de 6-8 tineri. Patrulele sunt conduse de unul dintre membri care devine şef de patrulă. Grupul îşi organizează activitatea şi împarte responsabilităţi sub supravegherea liderului adult. Patrulele au drept de participare activă la luarea deciziilor în unitate.

Cadrul simbolic este un set de elemente cu înţeles special. Numele patrulei, uniforma, steagul, ceremoniile, poveştile sunt câteva dintre simbolurile cercetăşeşti. Fiecare grupă de vârstă are un cadru simbolic specific maturităţii şi nevoilor educaţionale. Scopurile acestei metode sunt multiple: dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii, identificarea valorilor cercetăşeşti şi stimularea coeziunii şi solidarităţii grupului.

Sistemul de progres personal are menirea de a implica tânărul în propria dezvoltare. Permite fiecărui cercetaş să se autoevalueze şi să devină conştient de ritmul dezvoltării sale. Sistemul de progres foloseşte elemente ale cadrului simbolic corespunzător fiecărei grupe de vârstă.

Natura este cadrul ideal de aplicare al Metodei Scout datorită posibilităţilor de dezvoltare fizică, emoţională, socială şi intelectuală pe care le oferă.

Sprijinul adult. Adulţii au responsabilitatea de a coordona activităţile, pentru realizarea lor cu succes, să se asigure că aceste activităţi au un impact pozitiv asupra dezvoltării tinerilor implicaţi şi să creeze un cadru de relaţionare adecvat în unitate.

Leave a Reply

Close